Je rozdíl v pěstování klasické a asijské hrušky?

Jsou rozdíly v pěstování naší a asijské hrušky, nebo se pěstují stejně? Slyšel jsem také, že těm asijským se například vyhýbá rez. Je tomu tak?

asijské hrušky

Rozdíly mezi pěstováním klasických evropských a asijských hrušek jsou minimální. U evropských odrůd musíme počítat s větší velikostí stromů, na druhou stranu is dlouhou životností, což platí v případě použití hruškového podnože. Hrušky roubované na dulu jsou menší, jejich životnost je kratší, ale zase spíše nastupují do rodivosti.

Fresh ripe yellow pears on a tree branch close up. The greenery surrounding the pears is verdant, and the background is out of focus.

Asijské hrušky ve většině odrůd a variet vytvářejí menší stromky, s menším řezem je lze udržet do 3 m, v případě použití duly jako podnože mohou být i menší. Při velké násadě plodů je velmi prospěšná probírka plodů, jinak mohou být poměrně malé. Jejich předností je, že zatím relativně odolávají rzi hruškové. Nemají rády zamokřené a vlhké půdy. Dají se pěstovat i ve výše položených chráněných polohách.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram